[:en]Why I wear my inclusivity badge[:cy]Pam rydw i’n gwisgo fy mathodyn Cynwysoldeb[:]

[:en]Six people from different ethnic backgrounds holding each others wrists

When I first arrived at Swansea University, inclusive practice and diversity were just aspects that I aspired to embed within my pedagogy. I realized that I had lots to learn. The more learned, the more I realized that this would be very developmental and that I would always be learning. The best part of this process was that the learning was a shared experience, rather than simply reading and applying the things that I found. I was networking with colleagues and students, not just from Swansea University, but from other universities and outside agencies too. It was refreshing not to be working alone, I found being a lecturer was often a lonely job and opportunities to share pedagogic practices were rare. My role in SALT, however, has allowed me to reach all areas of Swansea University tapping into the expertise we have at our fingertips. Initially, I struggled to find these resources, as many of our colleagues are not too good at bragging about the excellent things that they do. So, once I found them I decided to share them. Which is why I developed three things:

First was the Swansea University Support mind map, which has links to all the main areas for staff and student support. From these links you should find anything that you might need to help you or your learners in matters of inclusivity.

The second was a platform to share ideas, so I created this blog. I hoped that it would become a vehicle sharing best practice, case studies, new reports and up to date policies. It is still early days, but here’s hoping!

The third thing I did was to turn the PG Cert tHE Inclusivity patch into an all staff CPD module. Now, the material I had collected and adapted to Swansea, is being shared to all staff, not just early career lecturers. Obviously, if you are reading this post you will of course know all about the module. So, your job is to add to the material and share good practice that you find. Good luck on your Inclusivity Journey, ask about a badge!

[:cy]Six people from different ethnic backgrounds holding each others wrists

Pan gyrhaeddais ym Mhrifysgol Abertawe yn gyntaf, roedd ymarfer cynhwysol ac amrywiaeth ond yn agwedd roeddwn yn dyheu i gynnwys o fewn fy mhedagogeg. Sylweddolais fod llawer gyda mi i ddysgu. Y mwy roeddwn i’n dysgu, y mwy roeddwn i’n sylweddoli byddai hwn yn ddatblygiadol iawn a byddwn wastad yn dysgu. Y rhan orau o’r broses yma oedd bod y dysgu yn brofiad a rennir yn hytrach nag ond darllen a gweithredu’r hyn ddysgais i. Roeddwn yn rhwydweithio â chyd-weithwyr a myfyrwyr nid yn unig o Brifysgol Abertawe ond o Brifysgolion arall ac asiantaethau allanol hefyd. Roedd yn braf i weithio gydag eraill a dim ar ben fy hun. I mi, roedd bod yn ddarlithydd yn swydd unig ac roedd cyfleoedd i rannu ymarferion pedagogeg yn brin. Mae fy rôl yn SALT wedi galluogi i mi gyrraedd holl feysydd Brifysgol Abertawe gan ddarganfod yr arbenigedd sydd gennym yma. I ddechrau, cefais drafferth i ddarganfod yr adnoddau yma gan fod llawer o’n cyd-weithwyr yn dda am beidio brolio am y pethau arbennig maent yn gwneud. Felly, unwaith i mi ddarganfod nhw, penderfynais rannu nhw a dyma’r rheswm i mi ddatblygu tri pheth:
Y peth cyntaf oedd map meddwl Cymorth Prifysgol Abertawe, sydd â dolenni i’r prif ardaloedd ar gyfer cymorth i staff a myfyrwyr. O’r dolenni yma dylech ddarganfod popeth sydd angen i’ch helpu chi neu’ch myfyrwyr ym mater cynwysoldeb.

Yr ail beth oedd platfform i rannu syniadau , felly creais y blog yma. Gobeithiais byddai’n lle er mwyn rhannu ymarfer gorau, astudiaethau achos, adroddiadau newydd a pholisïau cyfoes. Mae o hyd yn ddyddiau cynnar ond mae gennym obaith.
Y trydydd peth gwnes i oedd newid patsh Cynwysoldeb TUAAU i mewn i fodiwl Datblygiad Parhaus Proffesiynol i holl staff y Brifysgol. Yn awr, mae’r adnoddau rydw i wedi casglu ac addasu ar gyfer Abertawe yn cael eu rhannu i’r staff i gyd, nid ond darlithwyr gyrfa gynnar. Yn amlwg, os rydych yn darllen hwn byddwch yn gwybod i gyd am y modiwl. Felly, eich swydd chi yw ychwanegu adnoddau ac i rannu arfer da rydych yn darganfod. Pob hwyl ar eich Siwrnai Cynwysoldeb, gofynnwch am fathodyn!

[:]

Leave a Reply