[:en]Inclusive Swansea[:cy]Abertawe Cynhwysol[:]

[:en]As a member of the ISS Inclusivity group, I have been working with colleagues on developing ways to promote and recognize the excellent work that Swansea staff is doing for Equality Diversity & Inclusion (EDI).4 different coloured semi-circles surrounding a circle, arranged in a square. Hoping to depict outward-facing unity and also representing round peg in a square hole!

We created an Icon, which we felt represented inclusion,  and have had badges made and t-shirts on the way with the logo on which you may see some staff wearing. If you do please ask about them!

We have begun developing a process for awarding badges, both digital and physical, it is in its early stages at the moment, but it is growing! To learn more about the badges ask someone wearing a badge or join the CPD Inclusivity Module on Blackboard (https://salt.swan.ac.uk/bite-size/inclusivity-cpd/).  To receive a badge you will need to evidence your engagement with Inclusivity here at Swansea Uni. It may be by participating in some CPD of your own, attending some EDI training or it could be by promoting awareness and supporting students or colleagues in some way.

You will need to evidence your engagement and by providing an overview of what you have been doing.  We ask that your writing is shared to that others may learn from your experiences. This can be on the Library Blog (please contact Library Services: customerservice@swansea.ac.uk), the SALT blog (contact salt@swansea.ac.uk) or on the CPD Inclusivity module in Blackboard (for Access https://salt.swan.ac.uk/bite-size/inclusivity-cpd/).

ISS Inclusivity Group[:cy]Fel aelod o grŵp Cynwysoldeb GGS, rydw i wedi bod yn gweithio gyda chyd-weithwyr ar ddatblygu ffyrdd i hybu ac adnabod y gwaith arbennig mae staff Abertawe yn gwneud ar gyfer Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiad (EDI).

Rydym ni wedi creu eicon, roedden ni’n teimlo ei fod yn cynrychioli cynhwysiad. Rydym ni wedi cael bathodynnau i’w greu ac mae yna grysau t ar y ffordd gyda’r logo arnynt, efallai welwch rhai staff yn eu gwisgo. Os ydych, gofynnwch iddynt amdano!
Rydym wedi dechrau datblygu proses ar gyfer gwobrwyo bathodynnau, yn ddigidol ac mewn person, mae’n dechrau tyfu, ond mae o hyd yn y camau cynnar. I ddarganfod rhagor am y bathodynnau, gofynnwch i rywun sy’n gwisgo un neu ymunwch â’r Modiwl Datblygiad Proffesiynol Parhaus Cynwysoldeb ar Blackboard https://salt.swan.ac.uk/cy/bite-size/inclusivity-cpd. I gael bathodyn bydd angen i chi ddangos tystiolaeth o’ch ymrwymiad gyda Chynwysoldeb yma ym Mhrifysgol Abertawe. Efallai trwy gymryd rhan mewn Datblygiad Proffesiynol Parhaus eich hun, mynychu hyfforddiant EDI neu gall fod wrth hybu ymwybyddiaeth a chefnogi myfyrwyr neu gyd-weithwyr mewn rhyw ffordd.
Bydd angen i chi ddangos tystiolaeth o’ch ymrwymiad a darparu trosolwg o beth rydych wedi bod yn gwneud. Rydym yn gofyn bod eich tystiolaeth yn cael eu rhannu fel bod pobl eraill yn gallu dysgu o’ch profiadau. Gall hwn fod ar Blog y Llyfrgell (cysylltwch â Gwasanaethau’r Llyfrgell: customerservice@abertawe.ac.uk), Blog SALT (cysylltwch â salt@abertawe.ac.uk) neu ar fodiwl Datblygiad Proffesiynol Parhaus Cynwysoldeb ar Blackboard (am fynediad https://salt.swan.ac.uk/cy/bite-size/inclusivity-cpd)

Grŵp Cynwysoldeb GGS[:]

Leave a Reply