[:en]What does Excellence look like ? 10th October 2018[:cy]Sut olwg sydd ar ragoriaeth ? 10 Hydref 2018[:]

[:en]

SALT recently held an event in Taliesin Create to celebrate, and consider the connection between, Swansea being awarded TEF Gold and the excellent teaching and student support recognised by the ELTA and ESSA awards.

Teaching Awards

PVC Professor Martin Stringer opened the event by making the link between excellence and TEF Gold and championed the important ongoing role of both excellent teaching and learning and student support in our institutional development.

Each of the 2018 ELTA winners then offered their own perspective on their approach, having reflected on the nominations that won them the award.

It was an excellent event (even though I do say so myself, and please pardon the pun !), which offered many insights for teachers and there was a great exchange of ideas in the room. It was also an event that deserved a wider audience, so videos of the ELTA winner’s contributions are embedded below !

Dr Mark Coleman (Engineering)


Dr Timothy Davies (Engineering)


Debbie Rowberry (Human and Health Science)


Debbie Jones (Law and Criminology)


Dr Jafar Ojra (School of Management)


Dr Gary Tam (Science)


Dr Tim Burns (Science)

[:cy]

Cynhaliodd SALT ddigwyddiad yn Creu Taliesin yn ddiweddar i ddathlu ac i ystyried y cysylltiad rhwng dyfarnu gwobr Aur FfRhA i Abertawe a’r addysgu a’r cymorth i fyfyrwyr ardderchog a gydnabuwyd gan y gwobrau ELTA ac ESSA.

Teaching Awards

Agorodd y Dirprwy Is-ganghellor yr Athro Martin Stringer y digwyddiad trwy wneud cysylltiad rhwng rhagoriaeth a gwobr Aur FfRhA gan hyrwyddo rôl bwysig barhaus dysgu ac addysgu a chymorth i fyfyrwyr rhagorol yn ein datblygiad sefydliadol.

Yna cynigiodd pob un o’r enillwyr ELTA 2018 eu safbwynt ar eu dull, wedi iddynt fyfyrio ar yr enwebiadau a arweiniodd atynt yn ennill y wobr.

Bu’n ddigwyddiad ardderchog (er i mi ddweud hynny fy hun!) a gynigiodd nifer o fewnwelediadau i athrawon a chafwyd lefel wych o gyfnewid syniadau yn yr ystafell. Bu hefyd yn ddigwyddiad a oedd yn haeddu cynulleidfa ehangach felly mae fideos o gyfraniadau enillwyr yr ELTA wedi’u plannu isod !

Dr Mark Coleman (Peirianneg)


Dr Timothy Davies (Peirianneg)


Debbie Rowberry (Gwyddorau Dynol ac Iechyd)


Debbie Jones (Ysgol y Gyfraith Hilary Rodham Clinton)


Dr Jafar Ojra (Rheolaeth)


Dr Gary Tam (Gwyddoniaeth)


Dr Tim Burns (Gwyddoniaeth)

[:]

Leave a Reply