[:en]TEL CPD Week – The Story Continues! [:cy]Wythnos TEL DPP – Mae’r stori’n Parhau'[:]

[:en]Shaking hands

May 13th-17th 2019 was TEL CPD week at SALT.

For the first time, we offered three ways to learn more about the pedagogical benefits of technology enhanced learning, in the space of one week: –

 1. TELTALKS19 – a programme of live online talks, using Blackboard Collaborate Ultra
 2. TEL Tools and Types of Learning Padlet – a digital bulletin board of links to a wide range of TEL Tools, aligned to Diana Laurillard’s six learning types, which lie at the heart of UCL’s ABC approach to learning design
 3. 7 Characteristics of Good University Teaching’ Seminar, a face to face session delivered by Dr Nigel Francis, Swansea University School of Medicine. Becoming a Better Teacher: A Flipped Approach’

Here’s a bit more information about each of the above and how you can still be involved. Lots of resources were generated that you can still engage with. Or, you can sign up for related CPD from SALT – see the links at the end of this blog!

TELTALKS19

Our online talks attracted lots of staff keen to learn more about webinar-type technology, who found the morning ‘Taster’ sessions a helpful introduction to the basics.  Many staff then built upon that experience by attending afternoon talks, which were on the following topics.

 • Polling as a Way of Engaging Large Groups
 • Padlet
 • Blended and Flipped Learning
 • Inclusivity and Technology Enhanced Learning

The afternoon talks enabled staff from around the university to come together and learn from one another’s knowledge, expertise and experience. There were lots of probing questions and comments to reflect on, simultaneously encouraging the development of skills in using an online, synchronous communication tool.

We thoroughly enjoyed connecting with Swansea University staff in this way. Sessions were lively, rich in content and varied in nature.

In feedback, our participants were enthusiastic about the possibility of using tools such as Blackboard Collaborate in their own teaching, learning, student and staff communication.

To the question…

‘Would you use webinar technology like this in the future?’

85% of participants said ‘YES’
15% said ‘MAYBE’

 

This word cloud represents how participants thought they could use it.

 

 

If you would like to learn more about using Blackboard Collaborate, accessing our recordings or would like to express interest in taking part in future TELTALKS, please contact SALT Senior Academic Developer & Blackboard Collaborate Pilot Lead Debbie Baff .

Debbie’s Blackboard Collaborate Pilot Padlet contains some more helpful information:

TEL Tools and Types of Learning Padlet

This is still available to engage with. Scroll down each column to learn more about the types of learning and the digital technology tools that can be used alongside or instead of more conventional methods of learning. Contribute by adding comments or posts of your own.

TEL Tools & Types of Learning Padlet

7 Characteristics of Good University Teaching Seminar

Dr Nigel Francis, Swansea University School of Medicine, Becoming a Better Teacher: A Flipped Approach’

This well-attended event was held at A019, the Active-Learning space at The Bay campus, and prompted lots of ‘flipping’ discussion!

Nigel’s first delivery of this seminar (held at SALT in March) is now available to watch.

 

More SALT CPD you might want to know about:

Flipped Learning CPD Module.

Inclusivity CPD Module

7 Characteristics Seminar & Workshop Programme

Postgraduate Certificate Teaching in Higher Education

HEA Fellowship

Blackboard Tests

Open Door Programme

Queries on TEL CPD Week/SALT CPD please contact:  Rhian Ellis r.e.ellis@swansea.ac.uk 01792 604302 or salt@swansea.ac.uk

Twitter @susaltteam #susaltcpd  #TELTALKS19

Also see:

UCL ABC approach to Learning Design Toolkit  

Laurillard, D. Six Learning Types (2002) [:cy]

 

Shaking handsRoedd Mai 13eg – 17eg 2019 yn wythnos TEL DPP yma yn SALT. Am y tro cyntaf, fe wnaethon ni cynnig tair ffordd i ddysgu rhagor am fuddion pedagogeg dysgu trwy dechnoleg, i gyd mewn un wythnos:-

 1. TRAFODAETHAUTEL19 – Rhaglen o drafodaethau byw ar-lein yn defnyddio Blackboard Collaborate Ultra.
 1. Padlet TACLAU TEL a Mathau o Ddysgu – bwrdd bwletin digidol gyda dolenni i amrywiaeth eang o Daclau TEL, wedi alinio i chwe math o ddysgu Diana Laurillard, sydd wrth wraidd ymagwedd ABC UCL at ddylunio dysgu.
 1. Seminar 7 Nodwedd o Athro Brifysgol Dda, sesiwn wyneb yn wyneb gan Dr Nigel Francis, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. ‘Dod yn Athro Gwell: Trosi’r Dosbarth’

Dyma damaid o wybodaeth am bob un o’r uchod a sut gallwch o hyd cymryd rhan. Crëwyd lawer o adnoddau gallwch o hyd defnyddio neu cofrestrwch am DPP perthnasol o SALT – gwelir y dolenni ar ddiwedd y blog yma.

TRAFODAETHAUTEL19

Mae ein trafodaethau ar-lein wedi denu lawer o staff sydd yn awyddus i ddysgu rhagor am dechnoleg math-webinar, fe wnaethon nhw ffeindio’r sesiynau bore ‘blasu’ yn gyflwyniad defnyddiol i’r hanfodion. Fe wnaeth lawer o staff yna adeiladu ar y profiad yna gan fynychu trafodaethau’r prynhawn oedd ar y testunau canlynol.

 • Polau fel ffordd i Atynnu Grwpiau Mawr
 • Padlet
 • Dysgu Cyfunol a Dysgu wedi Trosi
 • Cynwysoldeb a Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg

Fe wnaeth y trafodaethau prynhawn galluogi staff ledled y brifysgol dysgu o wybodaeth, arbenigedd a phrofiad o’i gilydd; roedd yna lawer o gwestiynau a sylwadau i adlewyrchu arno, gan ddatblygu sgiliau yn defnyddio teclyn cyfathrebu ar-lein cydamserol.

Fe wnaethon ni fwynhau cysylltu â staff Prifysgol Abertawe yn y modd yma. Roedd y sesiynau yn fywiog, cynnwys cyfoethog ac yn amrywiol.

Yn yr adborth, roedd ein cyfranogwyr yn frwdfrydig am y posibilrwydd o ddefnyddio taclau megis Blackboard Collaborate yn eu dysgu, addysgu a chyfathrebiad rhwng myfyrwyr a staff.

Wrth ymateb i’r cwestiwn…

‘A fyddech yn defnyddio technoleg webinar fel hyn yn y dyfodol?’

Fe wnaeth 85% o gyfranogwyr dweud ‘BYDDEN’
Dywed 15% ‘EFALLAI’

 

Mae’r cwmwl geiriau yma yn portreadu’r ffyrdd dywedodd cyfranogwyr gallent ragweld eu defnyddio.

 

 

Os hoffech ddysgu rhagor am ddefnyddio Blackboard Collaborate, cael mynediad i’r recordiau neu eisiau dangos diddordeb mewn cymryd rhan mewn TRAFODAETHAUTEL y dyfodol, cysylltwch ag Uwch Ddatblygydd Academaidd SALT ac Arweinydd Peilot Blackboard Collaborate, Debbie Baff 

Mae Padlet Peilot Debbie yn cynnwys fwy o wybodaeth ddefnyddiol.

Padlet Taclau TEL a Mathau o Ddysgu

Mae hwn o hyd ar gael i weithio gyda. Sgroliwch i lawr ar bob colofn i ddysgu rhagor am y mathau o ddysgu a’r dechnoleg ddigidol gellir defnyddio ochr yn ochr neu yn lle’r dulliau confensiynol o ddysgu. Cyfrannwch gan ychwanegu sylwadau neu gofnodion eich hun.

https://padlet.com/susaltysalt/TELTOOLS

Seminar 7 Nodwedd o Athro Brifysgol Dda

Dr Nigel Francis, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, Dod yn Athro Gwell: Trosi’r Dosbarth

Roedd y digwyddiad â chynulleidfa niferus yma yn A019, ystafell Dysgu Weithredol ar Gampws y Bae, roedd yna lawer o drafodaethau ‘trosi’r dosbarth’!

Mae sesiwn gyntaf Nigel o’r seminar yma, gynhaliwyd yn SALT, nawr ar gael i wylio

Diolch enfawr i bawb wnaeth gyfrannu a chymryd rhan yn Wythnos TEL DPP.

Croesawn eich adborth a gobeithio eich gweld gyda hyd yn oed fwy o staff yn rhaglen y flwyddyn nesaf.

Rhagor o DPP SALT efallai hoffech wybod am:

Modiwl DPP Dysgu wedi Trosi

Modiwl DPP Cynwysoldeb

Rhaglen Seminar a Gweithdy 7 Nodwedd

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg Uwch

Cymrodoriaeth yr AAU

Profion Blackboard

Rhaglen Drws Agored

Am unrhyw ymholiadau ar Wythnos TEL DPP, cysylltwch â Rhian Ellis 01792 604302 neu salt@abertawe.ac.uk

Trydar @susaltteam #susaltcpd #TELTALKS19

Gweler hefyd:

UCL ABC Learning Design Toolkit

Luarillard, D  Six Types of Learning (2002) [:]

[:en]Lightboard – teaching innovation at its best[:]

[:en]

SALT Seminar: Lightboard in Engineering


I attended the first seminar of the SALT series ‘7 characteristics of a Good University Teacher’ delivered by Dr Richard Cobley and Dr Karin Ennser. This was an inspirational session to show how the Lightboard has been used for developing high quality teaching material.

What is Lightboard ?
The Lightboard is a glass ‘chalkboard’ embedded with LED lights. Users write on the glass surface with fluorescent markers while their teaching session is recorded, resulting in highly visible sketches and equations. Capturing the user ‘in action’ means that they can draw and write in a natural way, facing the camera. The results? Good quality video without post-production editing.

How Lightboard has been used in Engineering and Welsh

Lightboard videos capture a combination of hand-written board writing, PowerPoint slides, overlaid videos, graphics and close-up live demonstration. Unlike lecture capture the board writing and material appear in front of the presenter so are not obscured during delivery, enabling a more interactive approach. During the session Richard and Karen shared a range of ideas for utilising Lightboard, encouraging staff to create videos for:

 • additional support material (a ‘one off’ investment)
 • exemplars of specific challenges/ problems
 • students to revisit content
 • engagement with a topic pre/post lecture

You can see the video of Richard and Karen’s session by clicking here.

Who can use it ?

Lightboard is available to ALL university staff wishing to record teaching material. Please email eng_lightboard@swansea.ac.uk[:]

[:en]Looking for inspiration in your teaching?[:]

[:en]A while ago, I came across a website (via twitter, incidentally) called Learning Wheel.  This particular site is a community site where you can collaborate and share resources or technology that can be used to enhance your teaching or professional development.

Each wheel is split into 4 sections and each section has a series of ‘spokes’.  To quote Learning Wheel themselves:

“LearningWheel is a model of digital pedagogy designed to enhance learning and develop digital literacy skills. It has several unique layers:

 1. Visual pedagogically informed tool
 2. Created by practitioners for practitioner
 3. Categorised in to four pedagogic ‘modes of engagement’
 4. Can be ‘Resource’ specific
 5. Can be ‘Contextualised’ to a subject area
 6. Can be ‘level’ specific
 7. Promote free and accessible digital resources
 8. Collaborative approach
 9. International perspective
 10. Scalability: flexible and adaptable”

There are two that stand out particularly for SALT, and one of these are in the subject resources and is aimed at the trainee teacher, although it’s just as useful for practising teachers too:

http://learningwheel.co.uk/2016/05/trainee-teacher/

The other can be found in the resources section, and is focussed on Assistive Technologies:

http://learningwheel.co.uk/2016/06/assistivetech-twitter/

There are lots of subject specific wheels too, so have a look.  You may find some useful resources for your discipline!  If you feel you can create one, then there is an option to be the captain of your own learning wheel.

As with all collaborative resources, the resources contained within each of these learning wheels are not necessarily used by Swansea University, but if you are interested in any of these tools and want to know more then SALT would be more than happy to look at some of these with you and suggest alternatives where possible.

If you do use some of these learning wheels, please share it with @learningwheel and also with @susaltteam or contact SALT so that we can promote the good work that is going on, not just in Swansea but further afield.

 

 

 [:]

[:en]College of Engineering built Lightboard[:]

[:en]Today Matthew and I dropped in to see the launch of a Lightboard built by a group of undergraduate electrical students from the College of Engineering.

“A lightboard is a glass chalkboard pumped full of light. It’s for recording video lecture topics, you face towards your viewers, and your writing glows in front of you” – Michael Peshkin, lightboard.infor

The challenge of building the Lightboard came about as a request from Swansea City Council who were looking at ways to better engage their staff with information and training. Over the course of approximately 3 months Dr Karin EnnserDr Richard Cobley and their students built what can be seen in the images and video below.

IMG_0660

Image above shows Lightboard, black background screen, lighting, camera in foreground and monitor on right side showing the “projected” image. (click image to view larger version)

IMG_0659

Image above shows the ‘projected’ image, this is what would be recorded and can be edited later to add further information. (click image to view larger version)

IMG_0657

Image above shows a close up of the Lightboard with annotations. (click image to view larger version)

Click the following link to view the Swansea built Lightboard test video http://youtu.be/vpVX-FXdK18

As you can see from the images and videos the lecturer appears to be stood writing, equations or illustrations that are written on a high-transparency pane of glass. With the correct lighting the glass cannot be seen but the annotations glow under separate LED lighting. Powerpoint slides can be overlaid and appear in one of the corners. The board itself cost around £2500-3000 to build  and the version built at Swansea includes hydraulic lifting which allows the board to be raised and lowered to facilitate usage by users in wheelchairs.

Unfortunately this Lightboard will be leaving Engineering for its home with Swansea Council, but we can see many potential benefits of something like this here at Swansea, with a range of disciplines being able to make use of it. It is also timely as it ties in with PVC Martin Stringers most recent blog post which discusses the challenges for Swansea University and its ambitions for growth which could be achieved by utilising appropriate technology in certain areas.

What next?

The College already have another suitable pane of glass and the expertise from building its first iteration. All it needs is some funding to start building another…….

Have you used, seen a Lightboard before? Would it be a useful tool within your subject specialism? If so please leave comments below…

Simon[:]

Learning Technology and Innovation

I recently attended a conference run by National Training Resources Limited on the subject of Learning Technology and Innovation.  One of the primary reasons for attending was to try and glean ideas for developing some purely online courses as part of the Work Based Learning Project in Engineering, but also with an additional SALT hat on.

The conference brought together an eclectic mix of people from education, Government and industry, from apprentices to managers and from all four corners of the UK.  That in itself illustrates that innovation is open to all!

I picked out some interesting points and ideas that I feel I can take forward with the Engineering project, but I was struck by how much of this “innovation” we already do here at Swansea University.  Some of the tools and methods were held up as excellent practice in their sector.  Things we do here in Swansea but we don’t think of them as innovative because they are almost commonplace.

A particular favourite presentation of mine from the day’s speakers was that delivered by Mark Griffiths from NESTA.  NESTA is an charity whose main aim is innovation.  They have since launched a project entitled ‘Make Things, Do Stuff’ aimed at getting children and young people people to become digital makers. On the site, you’ll find advice, support and tools to help code a website, create a game or even build a 3D robot.  This may not necessarily be relevant to Higher Education but personally I found the methods used to teach them really good, and with backing from Nominet, Mozilla and the Chancellor, it’s high on the Government’s priority list at the moment.  The video below shows some of the comments from young people as well as the sponsors at the Make Things, Do Stuff launch:

[iframe src=”http://player.vimeo.com/video/67463449″ width=”500″ height=”281″]

Dr Andrew Manches led one of the morning keynotes in talking about a report (commissioned by NESTA!) which was the culmination of extensive research into how technology has been used in the UK education systems, as well as lessons from around the world.  This report provides a whistle stop tour of different types of innovative use of technology and provides links to several innovations.

Decoding Learning

Social Media also played a key part throughout the conference, with references dotted in almost every presentation, participants encouraged to Tweet with the conference hashtag #learntechconf as well as being the focus on yet another keynote, this time from Nitin Thakrar, Director of elearning Studios.

The video below shows the impact of Social Media on the world:

[iframe src=”http://www.youtube.com/embed/x0EnhXn5boM” width=”100%” height=”480″]