Teaching intelligence: how to support visually impaired students Deallusrwydd Addysgu: sut i gefnogi myfyrwyr sydd â nam ar y golwg

[:en]Our own transcription centre is featured in the Times Higher Education article on January 25 2020. Katharine Swindells writes that subjects traditionally closed to visually impaired learners are being opened up by new tech.  She says that universities must provide policies, training and resources to match. Some institutions are leading the way, says Swindells.  At Swansea University we have a transcription centre that provides all learning materials in accessible formats free of charge to print-disabled students. Read the full Times Higher Education article: Teaching intelligence: how to support visually impaired students

Transcription centre staff standing outside the centre[:cy]Mae ein canolfan trawsgrifio wedi ymddangos ar erthygl Times Higher Education ar Ionawr 25ain 2020. Mae Katharine Swindells yn sôn bod pynciau byddai, yn draddodiadol, ar gau i ddysgwyr â nam ar y golwg yn dechrau agor gan dechnoleg newydd. Mae hi’n dweud dylai prifysgolion darparu polisïau, hyfforddiant ac adnoddau i gydweddu. Mae rhai sefydliadau yn arwain y ffordd, dywed Swindells. Ym Mhrifysgol Abertawe mae gennym ni ganolfan trawsgrifiad sydd yn darparu adnoddau dysgu mewn ffyrdd hygyrch, am ddim, i fyfyrwyr print-anabl. Darllenwch erthygl lawn Times Higher Education: Deallusrwydd Addysgu: sut i gefnogi myfyrwyr sydd â nam ar y golwg

 

Staff y ganolfan trawsgrifio yn sefyll tu allan i’r ganolfan[:]

Leave a Reply