Celebrating 500 Fellows at Swansea University – Listen to his story | Dathlu 500 Cymrawd ym Mhrifysgol Abertawe – gwrandewch ar ei stori ef

 

Steve Morris from the College of Arts and Humanities gained his HEA Fellow recognition in October 2018. Speaking with Louise Rees in the SALT Recognition Team, he shares his story of gaining Fellowship, tips for making an application and the support he had.

Click the SoundCloud link to listen – no account needed (approx 16 minutes): Steve Morris – Why I applied for Fellowship recognition

Transcript of interview: 500 Fellows Celebration Steve Morris transcript

 

 

 

 

 


Enillodd Steve Morris o Goleg y Celfyddydau a Dyniaethau gydnabyddiaeth fel Cymrawd yr AAU ym mis Hydref 2018. Wrth siarad â Louise Rees o Dîm Cydnabyddiaeth SALT, mae’n rhannu’i hanes ef am ddod yn Gymrawd, yn ogystal ag awgrymiadau ar gyfer gwneud cais a’r cymorth cafodd ef.

Cliciwch ar y ddolen SoundCloud i wrando – nid oes angen cyfrif arnoch (oddeutu 16 munud):  Steve Morris – Why I applied for Fellowship recognition

 

Trawsgrifiad o’r cyfweliad: 500 Fellows Celebration interview Steve Morris transcript CYMRAEG 

 

One thought on “Celebrating 500 Fellows at Swansea University – Listen to his story | Dathlu 500 Cymrawd ym Mhrifysgol Abertawe – gwrandewch ar ei stori ef

Leave a Reply