Celebrating 500 Fellows at Swansea University – Listen to her story | Dathlu 500 Cymrawd ym Mhrifysgol Abertawe – gwrandewch ar ei stori

Michele Raithby from the College of Human and Health Science gained her HEA Senior Fellow recognition in March 2019.

Speaking with Louise Rees in the SALT Recognition Team, she shares her story of gaining Senior Fellowship, tips for making an application and the value that being an assessor gives to her and her practice.

Click the SoundCloud link to listen – no account needed (approx 16 minutes): Michele Raithby – Why I applied for Senior Fellowship recognition

Transcript of interview: 500 Fellows Celebration Michele Raithby transcript[:cy]

Enillodd Michele Raithby o Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gydnabyddiaeth fel Uwch Gymrawd HEA ym mis Mawrth 2019. Wrth siarad â Louise Rees yn Nhîm Cydnabyddiaeth SALT, mae’n rhannu’i hanes am ddod yn Uwch Gymrawd, yn ogystal ag awgrymiadau ar gyfer gwneud cais ac mae’n sôn am y gwerth y mae bod yn aseswr yn ei roi iddi hi a’i hymarfer.

Cliciwch ar y ddolen SoundCloud i wrando – nid oes angen cyfrif arnoch (oddeutu 16 munud): Michele Raithby – Why I applied for Senior Fellowship recognition

Trawsgrifiad o’r cyfweliad: 500 Fellows Celebration Michele Raithby transcript – CYMRAEG

Leave a Reply