[:en]Becoming a Better Teacher: The Flipped Classroom[:cy]Dod yn Athro Gwell: Y Dosbarth wedi Trosi[:]

[:en]

Dr Nigel Francis from the Medical School delivered an inspirational session at SALT. Taking us through his journey with a step-by-step account, he shared the challenges, successes and benefits of adopting a flipped approach to learning.

Process

Most of the content goes out to Nigel’s students via video with a view to them engaging with the instructional material and undertaking a task before lectures. Time ‘in class’ is then used for assimilating knowledge by talking through the homework, attempting new questions and gaining 1-to-1 advice from Nigel. This time is also an invaluable opportunity for him to gauge the level of understanding and modify sessions to address any gaps in knowledge. Students also benefit from paired and group work by means of problem-based learning and task-based activities. What I particularly enjoyed hearing about was Nigel’s drive to give students real life contexts with authentic assessment points, enabling them to investigate, explore and try things out with peers.

Want to have a go yourself? Here are Nigel’s top tips:
  1. Consider the specific benefits for your students in your particular module
  2. Don’t lecture twice! Students initially view targeted, instructional material at home, undertake a task and then talk through the process in class. You don’t repeat what’s happened at home
  3. Be prepared to support and challenge students in class as they engage with high level thinking

Don’t be too ambitious
Don’t try and flip everything
Creating materials takes time
Start with ‘ready made’ materials
Home-to-class link is crucial
Set high expectations

[:cy]

Fe wnaeth Dr Nigel Francis o’r Ysgol Feddygaeth rhoi sesiwn ysbrydoledig yn SALT. Fe wnaeth mynd a ni trwy ei siwrnai gyda chyfrif cam wrth gam, fe wnaeth rhannu heriau, llwyddiannau a buddiannau o fabwysiadu dull wedi trosi wrth ddysgu.

Y Broses

Mae’r rhan fwyaf o’r cynnwys yn mynd allan i fyfyrwyr Nigel trwy fideo, gyda’r golwg bod nhw’n edrych ar yr adnoddau cyfarwyddol a gwneud y dasg, cyn y darlithoedd. Mae amser ‘yn y dosbarth’ yn cael ei ddefnyddio i gydweddu gwybodaeth gan siarad drwy waith cartref, ceisio ar gwestiynau newydd a chael cyngor un wrth un oddi wrth Nigel. Mae’r amser yma hefyd yn gyfle amhrisiadwy iddo fesur y lefel o ddealltwriaeth ac i addasu sesiynau er mwyn mynd i’r afael o unrhyw flychau mewn gwybodaeth. Mae myfyrwyr hefyd yn cael budd o waith pâr a grŵp trwy ddysgu’n seiliedig ar broblemau a gweithgareddau’n seiliedig ar dasgau. Y peth wnes i fwynhau clywed am oedd ynni Nigel i roi cyd-destun bywyd go iawn gyda phwyntiau asesu dilys sy’n galluogi iddynt ymchwilio a rhoi cais ar bethau gyda chyfoedion.

Eisiau rhoi cynnig arni? Dyma awgrymiadau Nigel:
  1. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried y buddiannau sbesiffig i’ch myfyrwyr yn y modiwl penodol.
  2. Peidiwch ddarlithio ddwywaith! Mae myfyrwyr yn edrych ar adnoddau gartref, gwneud tasg ac yna siarad drwy’r broses yn y dosbarth. Nid oes angen ailadrodd beth ddigwyddodd gartref.
  3. Byddwch yn barod i gefnogi a herio myfyrwyr yn y dosbarth gan eu bod nhw’n meddwl ar lefel uchel.
Peidiwch fod yn rhy uchelgeisiol
Peidiwch geisio trosi popeth !
Mae creu adnoddau yn cymryd amser
Gallwch ddechrau gydag adnoddau wedi gwneud yn barod
Mae cysylltiad cartref-i’r-dosbarth yn hanfodol
Gosodwch ddisgwyliadau uchel

[:]

Leave a Reply