[:en]Celebrating 500 Fellows at Swansea University[:cy]Dathlu 500 Cymrawd ym Mhrifysgol Abertawe[:]

[:en]In 2015 when Swansea University launched its internally accredited route to gain HEA Fellowship recognition, there were less than 100 staff who had this professional recognition for teaching and/or supporting learning in Higher Education.

Since then, with the support of numerous staff across all colleges and Professional Services, the numbers with recognition have grown enormously.

In December 2018, we hit a landmark figure. We gained our 500th HEA Fellow .

To recognise this achievement, we’re profiling a range of staff across the university to share their story, their challenges and their rewards in gaining this recognition.

Watch out for new staff profiled each month and on the University Digi-screens. And if you haven’t got this recognition, contact us in SALT to find out more and/or review our webpages: https://salt.swan.ac.uk/how-to-apply-for-fellowship/

Our series starts with our 500th Fellow – Augustine Egwebe. Read his story and be inspired!
[:cy]Yn 2015 pan lansiwyd Prifysgol Abertawe llwybr achrededig mewnol i ennill Cymrodoriaeth yr AAU, roedd yna llai na 100 o staff gyda’r gydnabyddiaeth broffesiynol yma ar gyfer dysgu a/neu gefnogi addysgu yn Addysg Uwch.

Ers ni, gyda chymorth nifer o staff ar draws yr holl golegau a Gwasanaethau Proffesiynol, mae’r niferoedd wedi tyfu’n enfawr.

Ym mis Rhagfyr 2018, fe wnaethon ni gyrraedd ffigwr anhygoel. Fe wnaethon ni ennill ein 500fed Cymrawd o’r AAU1.

I adnabod y llwyddiant yma, rydym yn proffilio amrywiaeth o staff ledled y brifysgol i rannu’ storïau, eu sialensiau a’u gwobrau o ennill y gydnabyddiaeth yma.

Edrychwch allan am broffil staff newydd pob mis ag ar sgriniau digidol y Brifysgol. Os nad oes gennych chi’r gydnabyddiaeth yma, cysylltwch â ni yn SALT i ddarganfod rhagor a/neu edrychwch ar ein tudalennau we: https://salt.swan.ac.uk/cy/how-to-apply-for-fellowship/

Mae ein cyfres yn dechrau gyda’n 500fed Cymrawd – Augustine Egwebe. Darllenwch ei stori i gael ysbrydoliaeth!
[:]

Leave a Reply