Inclusivity Tweetchat | Tweetchat Cynwysoldeb[:]

[:en]Just wanted to advertise Swansea University’s first Inclusivity Tweet Chat. It will run from 12 noon on Thursday 12th July. So why not join in, to ask and answer some of the questions that lots of us have and might not feel able to ask. So if you are just looking for advice, or if you are keen to participate, keep next Thursday lunchtime free for a Tweetchat!

So what is a Tweetchat?
A Tweet Chat is a live discussion on Twitter. Usually, a question is posted, with a given time allocated to respond, then the next question is posted and so on. They are often moderated and are usually focused around a topic. To filter all the chatter, or follow the chat on Twitter, a designated hashtag is used. Click here to read more about setting up a Tweetchat: The Ultimate Guide to Hosting a Tweet Chat

  • Our unique hashtag is #InclusiveHEChat
  • Our Twitter name is @InclusiveSU

Here are the questions for @InclusiveSU’s 1st Tweetchat:

questions for the tweetchat

 [:cy]Rydw i eisiau hysbysebu Tweetchat cyntaf Cynwysoldeb Prifysgol Abertawe. Bydd yn dechrau am 12yp ar Ddydd Iau 12fed o Orffennaf. Ymunwch â ni, i ofyn ac ateb rhai o’r cwestiynau bydd gan lawer ohonom ni ac efallai dim eisiau gofyn. Felly, os rydych chi ond yn edrych am gyngor, neu eisiau cymryd rhan, cadwch amser cinio Dydd Iau nesaf yn rhydd ar gyfer Tweetchat!

Felly beth yw Tweetchat?
Tweetchat yw trafodaeth byw ar Drydar. Fel arfer, mae cwestiwn yn cael ei bostio gydag amser penodol i’w ateb ac yna’r cwestiwn nesaf ac yn y blaen. Maent ran amlaf wedi chymedroli ac fel arfer wedi ffocysu o amgylch testun. Er mwyn dilyn y sgwrs ar Drydar mae yna hapnod arbennig yn cael eu defnyddio. Cliciwch yma i ddarllen rhagor ynglŷn â sefydlu Tweetchat: Canllawiau ar gyfer cynnal Tweetchat

• Ein hapnod unigryw yw #InclusiveHEChat
• Ein henw ar Twitter yw @InclusiveSU

Dyma’r cwestiynau ar gyfer Tweetchat cyntaf @InclusiveSU:

Cwestiynau ac amseriadau

 [:]

Leave a Reply