[:en]Ute Keller Open Door Sessions[:cy]Sesiynau Drys Agored Ute Keller[:]

[:en]

Ute teaches on a range of undergraduate German Language modules and is offering a more bespoke approach to her sessions, due to the nature of her classes. Her sessions are all small group (25 students maximum) and are difficult to exactly tie down to given dates so she suggests that you contact her directly to find out what she has coming up.

The sorts of things that often feature in Ute’s German Language sessions are:

 • Small student numbers (25 max)
 • Group work within the class setting
 • Discussion / managing and structuring discussion
 • Practical language sessions
 • Interactive activities and in-session formative assessment
 • Strong engagement with the students
 • Teaching as a performance

[:cy]

Mae Ute yn cynnig dull gwahanol i’w sesiynau hi oherwydd natur y dosbarthiadau. Grwpiau bach (25 o fyfyrwyr ar y mwyaf) yw ei sesiynau i gyd ac maent yn anodd ceisio cynnig dyddiad felly mae hi’n awgrymu eich bod chi’n cysylltu â hi’n uniongyrchol i ddarganfod ba sesiynau sydd ar y ffordd.

Y math o bethau sy’n cael ei gynnig yn sesiynau Iaith Almaeneg Ute yw:

 • Niferoedd myfyrwyr bach (25 ar y mwyaf)
 • Gwaith grŵp o fewn gosodiad y dosbarth
 • Trafod/trin a chynllunio trafodaeth
 • Sesiynau ymarferol iaith
 • Gweithgareddau rhyngweithiol ac asesiad ffurfiannol o fewn y dosbarth
 • Ymrwymiad gyda’r myfyrwyr
 • Dysgu fel perfformiad

[:]