Bett 2017

[:en]Welcome to 'BETT' sign with lots of people entering the show.I last week was fortunate to go to Bett 2017. I have been going to Bett, which I know as the British Educational Training and Technology Show, for 13 years! To me, it is the place to showcase and, or, explore the use of information technology in education. Although that can still be said to be true, the size and scope are definitely not the same. According to Wikipedia, the show began in 1985. It started life at the Olympia Exhibition Centre in London, and moved to the ExCeL in the London Dockland area in 2013 (which I feel is a much nicer venue). So with over 30 shows under its belt, I think Bett is rather good at what it does. Bett attracts visitors and exhibitors from all over the world (great to see and explore different ideas) and certainly from all over the UK (great to network too). When I first began taking my PGCE students to Olympia, Bett seemed to encouraged people of influence and, or, money to attend. Nothing has changed except the perception of ‘peopleof influence’. There are now lots more learners and humble teachers to be found at the event, reaffirming the idea that student voice, student influence, and student led-learning do count, and if you want to be a teacher in the 21st century maybe you should find out what it is all about!  Check out the storify at https://storify.com/susaltteam/bett-2017[:cy]Croeso i arwydd 'BETT' gyda llawer o bobl yn dod i mewn i'r sioe.

Yr wythnos diwethaf, ges i’r fraint i fynychu “Bett 2017”. Rydw i wedi bod yn mynychu ‘Bett’, sydd yn sefyll am Hyfforddiant Addysgol Prydain a Thechnoleg Sioe am triarddeg mlynedd. I mi, dyma’r lle i arddangos ac/neu archwylio’r defyndd o dechnoloeg gwybodaeth mewn addysg. Erbyn hyn, nad yw maint na’r cwmpas yr un fath. Yn ô Wikipedia, fe ddechreuwyd y sioe yn 1985 yng Nghanolfan Arddangosfa Olympia yn Llundain ac yn bellach wedi symud i’r ExCel yn Dociau Llundain yn 2013 (credaf bod y lleoliad yma llawer gwell!) Felly, gyda dros trideg o sioeau, dwi’n credo fod Bett n llwyddianu yn eu maes. Mae Bett yn atynnu ymwelwyr ag arddangoswyr o bob man yn ybyd (mae’n arbennig cael y cyfle i archwilio syniadau gwahanol), yn enwedig ar draws y DU (cysylltiadau da iawn). Pan ddechreuais mynd a’n myfyrwyr TAR i Olympia, roedd Bett i weld yn annog pobl â dylanwad ag/neu arian i fynychu. Nad oes dim wedi newid heblaw am y canfyddiad o ‘bobl â dylanwad’.  Mae yna bellach llawer fwy o ddysgwyr ag athrawon ostynedig i’w weld yn y sioe, Bett. Mae hyn yn cadarnhau’r syniad bod llais y myfyrwyr, eu dylanwad a fod dysgu o dan eu harwain nhw yn bwysig iawn. Os ydych am fod yn athro/athrawes yng nghanrif 21ain, felly y dylech chi ddod o hyd i beth mae’r holl beth am.

Edrychwch ar y Storify yma https://storify.com/susaltteam/bett-2017[:]

Leave a Reply